top of page

Název projektu:  Změna užívání na dětskou skupinu
Registrační číslo projektu: NPO/31.6/22_046/0008572
Operační program: Národní plán obnovy
Cíl projektu: Hlavní cílem projektu je vybudování nové dětské skupiny s kapacitou 12 dětí, což pomůže zajistit dostupnou péči pro děti předškolního věku a návratu rodičů na trh práce.

2406201136-a3screenHorizontal4K-1.png

Název projektu:  Centrum péče o děti
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000552
Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření  kvalitního a cenově dostupného zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce a pokrytí nedostatečných kapacit v řešené lokalitě.

Název projektu: Dětská skupina Štístko
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008251
Operační program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit nové zařízení pro péči o děti v dětské skupině, která jim poskytne kvalitní a dostupné vzdělávání podle jejich potřeb.

Název projektu: Dětská skupina Štístko II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016680
Operační program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit nové zařízení pro péči o děti v dětské skupině, která jim poskytne kvalitní a dostupné vzdělávání podle jejich potřeb.

Název projektu: Dětská skupina Štístko mini
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014158
Operační program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit nové zařízení pro péči o děti v dětské skupině, která jim poskytne kvalitní a dostupné vzdělávání podle jejich potřeb.

bottom of page